หลักสูตร

เรามุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะและจินตนาการผ่านความสนุกจาก
การเรียนรู้พื้นฐานทางหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม

Lego EV3 for beginner

หลักสูตรที่มีห้าบทเรียนที่จะช่วยสอนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม LEGO EV3

TOP