บริจาค

การบริจาคเพื่อนำไปซื้อสื่อการเรียนการสอน
และให้ทุนผู้สอน Robotics ในโรงเรียนท้องถิ่น

ตัวเลือกที่ 1 (ที่ต้องการ): ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงกับทาง โรงเรียน International School Bangkok (ISB) หากท่านสนใจร่วมบริจาคสามารถเข้าไปที่ลิงค์ Robotics For Kids Club Donation Form ท่านจะได้รับใบเสร็จจากโรงเรียนซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า จากยอดบริจาค

ตัวเลือกที่ 2 ท่านสามารถบริจาค โดยการโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่ท่านประสงค์จะสนับสนุน แล้วส่งอีเมลหลักฐานการโอนมาที่ Contact@R4Kclub.com พร้อมระบุชื่อผุ้บริจาคและหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขภาษีของบริษัท เพื่อให้แต่ละโรงเรียนออกใบรับเงินหักภาษีอิเลกโทรนิคส์ให้ท่านต่อไป


ทั้งนี้เกือบทุกโรงเรียนจะสามารถนำไปหักภาษีบริจาคเพื่อการศึกษาได้สองเท่า ยกเว้นมูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวังซึ่งยังนำไปหักภาษีไม่ได้ เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างสมัครเพื่อขอประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้บริจาคอยู่

โรงเรียน

จุดประสงค์การบริจาค

บริจาคได้ที่

ธนาคาร :
สาขา :
ชื่อบัญชี :
เลขที่บัญชี :

  * ส่งรายละเอียดการบริจาคของคุณไปที่ Email นี้  Contact@R4Kclub.com

ส่ง Email
TOP