ความคืบหน้า และ ผลงาน

ชมรม R4K (Robotics for Kids) เป็นชมรมของนักเรียน HS โรงเรียน ISB ที่ต้องการให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านโรโบติก ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคดิจิตอล โดยทางชมรมได้สร้างเครือข่ายคลับ R4K ที่ประกอบด้วยโรงเรียนท้องถิ่น 9 แห่งในประเทศไทย พม่า ฟิลิปปินส์ และ ลาว ปัจจุบันนี้มี อาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนท้องถิ่น 24 ท่าน นักเรียนแม่ไก่ 26 คน และนักเรียน R4K ที่ผ่านการฝึกอบรม 60+ คน

หลักสูตร ของเรา

เรามุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะและจินตนาการผ่านความสนุกจาก
การเรียนรู้พื้นฐานทางหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม

Lego EV3 for beginner

หลักสูตรที่มีห้าบทเรียนที่จะช่วยสอนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม LEGO EV3

ผลงานและ กิจกรรม

กิจกรรมของเราประกอบไปด้วยการขอบริจาคเพื่อนำไปก่อตั้งชมรม R4K
ในโรงเรียนพันธมิตร โดยกิจกรรมทั้งหมดไม่มีจุดประสงค์แสวงหากำไร

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ที่คุณไม่ควรพลาด

ด่วน ขอรับบริจาค เพื่อนำไปซื้อสื่อการเรียนการสอน

ด่วน ขอรับบริจาค เพื่อนำไปซื้อสื่อการเรียนการสอน และให้ทุนผู้สอน Robotics ในโรงเรียนท้องถิ่น

อ่านต่อ...
TOP